Zespół ED-Rzeszów

Rafał Gałusza – kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
Z wykształcenia ekonomista, zawodowo związany z tematyką europejską. Był dyrektorem biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej. Jest wydawcą magazynu regionalnego o profilu biznesowym „Strefa Magazyn Biznesu”. Od lipca 2008 roku społecznie pełni funkcję Prezesa Euroregionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Był pomysłodawcą i inicjatorem wszystkich dotychczasowych edycji koncertów „Bezpieczne Wakacje” oraz organizatorem konferencji „Kobieta Aktywna”.

Ewa Nowak-Koprowicz – z-ca kierownika Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Ekspertka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w zakresie edukacji i informacji europejskiej. Obecnie asystentka w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Z praktycznymi aspektami problematyki europejskiej związana jest od 2004 r. Odbywała staże m.in. staże w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Lizbonie oraz Biurze Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Janusza Onyszkiewicz, a także w Departamencie Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Pełni również funkcję wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Sylwia K. Mazur – konsultantka Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
Absolwentką Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów na specjalności Organizacje Międzynarodowe oraz The International Business and Trade Summer Law Program. W 2010 r. odbyła staż w Istambulskiej Komnacie Handlowej, w dziale Współpracy Zagranicznej. W roku akademickim 2007/08 studiowała na Uniwersytecie Genueńskim w ramach programu Erazmus. Z tematyką unijną związana od czasów licealnych, kiedy była członkinią Szkolnego Klubu Europejskiego.

 

WSPÓŁPRACA

Dominiki Łazarz  

Ekspert ds. integracji europejskiej (główne zainteresowania naukowe dotyczą polityki  regionalnej oraz polityki społecznej UE), dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie (działającego pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych), obecnie także m.in. ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (powołany do oceny wniosków unijnych) oraz członek Krajowej Sieci Tematyczne ds. Edukacji i szkolnictwa wyższego. Ponadto m.in. trener akredytowany Krajowego Ośrodka EFS  (w latach 2008-2010), a także członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu (w latach 2007-2009). Od 6 lat pracownik dydaktyczny WSIiZ, gdzie przeprowadził do tej pory znaczną ilość zajęć w kilku obszarach tematycznych z zagadnień Unii Europejskiej (m.in. przedmioty takie jak: Integracja Polski z UE, Warsztaty europejskie, Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne, Finansowanie rozwoju regionalnego). Doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

email

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.