Wrzesień 2014

Komisja Europejska

Znamy skład #TeamJuncker


W nowej Komisji zasiądzie pięciu były premierów, czterech wicepremierów, 19 byłych ministrów, siedmiu powracających do Brukseli byłych komisarzy, oraz ośmiu byłych europosłów.
Skład i zakres kompetencji desygnowanych komisarzy w Komisji Junckera:

 1. Frans Timmermans – Lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność, Karta Praw Podstawowych, pierwszy wiceprzewodniczący;
 2. Federica Mogherini – Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca
 3. Kristalina Georgieva – Zasoby budżetowe i ludzkie, wiceprzewodnicząca
 4. Andrus Ansip – Jednolity rynek cyfrowy, wiceprzewodniczący 
 5. Alenka Bratušek – Unia energetyczna, wiceprzewodnicząca
 6. Valdis Dombrovskis – Euro, dialog społeczny, wiceprzewodniczący
 7. Jyrki Katainen – Miejsca pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, wiceprzewodniczący
 8. Maroš Šefčovič – Transport i przestrzeń
 9. Günther Oettinger – Gospodarka i społeczeństwo cyfrowe
 10. Johannes Hahn – Polityka sąsiedztwa i negocjacje akcesyjne
 11. Cecilia Malmström – Handel
 12. Neven Mimica – Międzynarodowa współpraca i rozwój
 13. Miguel Arias Cañete – Działania w dziedzinie klimatu i energii
 14. Karmenu Vella – Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo
 15. Vytenis Andriukaitis – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności
 16. Dimitris Avramopoulos – Migracje i Sprawy Wewnętrzne
 17. Marianne Thyssen – Zatrudnienie, Sprawy Społeczne, Umiejętności i Mobilność Pracy
 18. Pierre Moscovici – Sprawy gospodarcze i finansowe, podatkowe i celne
 19. Christos Stylianides – Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna
 20. Phil Hogan – Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich
 21. Jonathan Hill – Stabilność finansowa, usługi finansowe i rynki kapitałowe
 22. Elżbieta Bieńkowska – Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
 23. Vera Jourová – Sprawiedliwość, konsumenci i Równouprawnienie
 24. Tibor Navracsics – Edukacja, kultura, młodzież i obywatelstwo
 25. Corina Creţu – Polityka regionalna
 26. Margrethe Vestager – Konkurencja
 27. Carlos Moedas – Badania, Nauka i Innowacje

Ważne nowości

 • Pierwszy wiceprzewodniczący (Frans Timmermans) będzie prawą ręką przewodniczącego. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której komisarz jest odpowiedzialny za program na rzecz lepszego stanowienia prawa.    
 • Nowe portfolio obejmujące rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz MŚP stanie się lokomotywą dla realnej gospodarki. Po raz pierwszy wspomina się tutaj wyraźnie o małych i średnich przedsiębiorstwach, które są trzonem naszej gospodarki.
 • Nowe portfolio spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł zagwarantuje, że polityki unijne w dziedzinie podatków i unii celnej staną się nieodłączną częścią pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, oraz przyczyni się do sprawnego funkcjonowania struktur ogólnego zarządzania gospodarczego w UE.
 • Stworzono silne portfolio ochrony konsumentów. Polityka ochrony konsumentów już nie jest rozproszona i podzielona pomiędzy poszczególne portfolia, ale zajmuje ważne miejsce w sferze odpowiedzialności komisarz ds. sprawiedliwości, ochrony konsumentów i równouprawnienia płci.
 • Zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zapowiedział podczas swojego wystąpienia przed Parlamentem Europejskim w dniu 15 lipca, utworzone zostało stanowisko komisarza zajmującego się wyłącznie kwestiami migracji.
 • Połączono portfolia komisarzy ds. środowiska oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa, tak by odzwierciedlić wspólny sens „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu .
 • Podjęto decyzję o utworzeniu jednego stanowiska komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej.
 • Zadaniem komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, oprócz wzmocnienia polityki sąsiedztwa, będzie położenie nacisku na kontynuowanie negocjacji w sprawie rozszerzenia, a wszystko to przy założeniu, zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zawarł w swoich wytycznych politycznych, że w ciągu kolejnych pięciu lat nie dojdzie do następnego rozszerzenia Unii Europejskiej.
 • Nowe portfolio ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych skupi istniejące doświadczenie i zakres odpowiedzialności w jednym miejscu, nowo utworzonej dyrekcji generalnej. Dzięki temu Komisja będzie w dalszym ciągu aktywnie i uważnie wprowadzać w życie nowe zasady nadzoru i restrukturyzacji banków.

 


 

Code Week 11-17 października

Bez kodowania ani rusz!

 

Europejski Tydzień Kodowania (ETK) trwa w całej Europie od 11-17 października br. Cel przyświecający inicjatywie jest jeden: pokazać, że kodowanie nie jest wiedzą tajemną i każdy może nauczyć się kodować. Autorem pomysłu na skalę światową jest grupa młodych doradców ds. agendy cyfrowej przy Komisarz Neelie Kroes. Inicjatywa jest ważna, gdyż jak podają badania Komisji Europejskiej wkrótce na może zabraknąć nawet miliona pracowników, którzy posiadają takie umiejętności.

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie Code Week www.CodeWeek.eu oraz na Facebooku www.facebook.com/codeEU.

 


 

Akcja Moja Zdrowa Rodzina

Pierwsze paczki z owocami i warzywami już w październiku

 

23 września w Ratuszu w Rzeszowie odbyła się inauguracja projektu Moja Zdrowa Rodzina. Do badania Komisji Europejskiej zakwalifikuje się 2250 podkarpackich rodzin. Nasze województwo jest jednym  z czterech regionów europejskich, które uczestniczą w pilotażu programu badającego nawyki żywnościowe Europejczyków.

Pierwsze paczki trafią do rodzin na początku października.

Szczegóły akcji można znaleźć na stronie: www.mojazdrowarodzina.pl

 


 

Ciekawostka

Program Erasmus a życie uczuciowe Europejczyków

 

Według najnowszych badań Erasmus nie tylko zwiększa perspektywy kariery, ale również daje studentom możliwość poszerzenia horyzontów i pogłębienia więzi społecznych. 40 proc. stypendystów zmieniło po otrzymaniu dyplomu kraj zamieszkania lub pracy co najmniej raz; stanowi to niemal dwa razy więcej przypadków w porównaniu z tymi, którzy podczas studiów nie byli mobilni. Podczas gdy 93 proc. studentów mających międzynarodowe doświadczenie może sobie wyobrazić w przyszłości życie za granicą, dla osób, które w trakcie studiów przebywają w tym samym kraju, odsetek ten wynosi tylko 73 proc. 

33 proc. byłych studentów Erasmusa ma partnera z innego kraju, podczas gdy dla tych, którzy studiowali w kraju, odsetek ten wynosi 13 proc.; 27 proc. studentów Erasmusa poznaje swojego długoletniego partnera właśnie podczas pobytu na stypendium. Na tej podstawie Komisja szacuje, że od roku 1987 parom, które poznały się, uczestnicząc w programie Erasmus, urodziło się około miliona dzieci. W ciągu najbliższych siedmiu lat (2014-2020) nowy program Erasmus+ zapewni możliwość wyjazdu za granicę 4 mln osób, w tym 2 mln studentów i 300 tys. pracowników uczelni.

email

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.