food

Mniej akryloamidu w żywności

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akryloamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki obniżające obecność tej rakotwórczej substancji proporcjonalnie do wielkości i charakteru ich zakładu. [...]

Continue Reading...
CapVerde

Cabo Verde: zielony rozwój

Nowy system nawadniania oraz badania technologiczne pozwoliły rolnikom z Republiki Zielonego Przylądka znów uprawiać banany i inne owoce. To nie tylko impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także szansa

rasff

Bezpieczeństwo żywności: chronimy zdrowie ludzi i zwierząt od 35 lat

Dbając o najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa konsumentów Europa musi bardziej niż kiedykolwiek polegać na sprawności systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Niezależnie od głównej funkcji od momentu utworzenia

Żywność: Komisja Europejska składa wnioski w sprawie klonowania zwierząt i nowej żywności

Komisja Europejska przyjęła trzy projekty aktów prawnych dotyczących klonowania zwierząt oraz nowej żywności. Wprowadzą one pewność prawa w tej dziedzinie. Dwa spośród tych wniosków ustanowią zakaz klonowania zwierząt gospodarskich (bydła, świń, owiec,

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.