tobacco

UE wyśledzi papierosy

Kraje UE zostały zobowiązane do wprowadzenia systemu śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Ma on zapobiec nielegalnemu handlowi, który ułatwia dostęp do papierosów m.in. dzieciom i młodzieży. Tytoń pozostaje największą możliwą do uniknięcia przyczyną przedwczesnej śmierci w UE – przypomina unijny komisarz [...]

Continue Reading...
???????????????????????????????????????

Stan zdrowia w UE

Potrzebujemy lepszego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, aby ostry dyżur nie był punktem pierwszego kontaktu – mówił komisarz Vytenis Andriukaitis prezentując sprawozdanie "Stan zdrowia w UE". Jest to

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Antybiotyki XXI wieku

W Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach KE kolejny raz alarmuje o rosnącej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego jeszcze w tym roku rozpisany zostanie konkurs na projekty badawcze dotyczące

food

Mniej akryloamidu w żywności

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akryloamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki

????????

Bez chemii w pracy

KE proponuje zaostrzenie dyrektywy ograniczającej obecność rakotwórczych chemikaliów w miejscu pracy. Chodzi o określenie maksymalnych stężeń 13 substancji. Wprowadzenie dopuszczalnych wartości przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków nowotworowych

Zdrowie

Zdrowe miejsca pracy

"Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych" – to dwuletnia ogólnoeuropejska kampania informacyjna KE i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), uruchomiona we współpracy z holenderską

Stylia

Szybsza reakcja na sytuacje kryzysowe: Komisarz Stylianides inauguruje europejski korpus medyczny

Unia Europejska zainaugurowała dzisiaj działalność europejskiego korpusu medycznego. Ma on pomóc w mobilizacji zespołów medycznych, zespołów ds. zdrowia publicznego oraz sprzętu w sytuacjach kryzysowych w UE i poza

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.