?????????????????????????

Globalizacja i solidarność

Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. – Potrafimy okazywać solidarność z pracownikami [...]

Continue Reading...
??????????????????????????????????????????????????????????????

Komisja podpisuje trzyletni program wsparcia stabilności dla Grecji w ramach EMS

W środę wieczorem Komisja Europejska podpisała z Grecją protokół ustaleń dotyczący nowego programu wsparcia stabilności. Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), instrument ochronny ustanowiony w 2012 r. w odpowiedzi na światowy kryzys

Europejski Konkurs Innowacji Społecznych

Organizowany przez Komisję Europejską konkurs wspierający poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia. Tematyka zgłoszeń Temat przewodni konkursu to „Nowe drogi rozwoju”, a celem

Polska otrzyma z unijnych funduszy regionalnych ponad 17 mld euro na innowacje, rozwój MŚP i wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–2020 dla dziewięciu polskich województw. Te województwa to: Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie i Zachodniopomorskie. Programy operacyjne zwiększą konkurencyjność regionów, stworzą nowe

Zatrudnienie i sytuacja społeczna: w ostatnim kwartale ożywienie gospodarcze nadal niepewne

Według najnowszego przeglądu kwartalnego Komisji Europejskiej dotyczącego zatrudnienia i sytuacji społecznej ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się wiosną 2013 r., nadal pozostaje dość niestabilne, a perspektywy w zakresie zatrudnienia

Zatrudnienie: Komisja z zadowoleniem przyjmuje nową sieć publicznych służb zatrudnienia jako ważny krok na drodze do wdrożenia gwarancji dla młodzieży

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą oficjalną inaugurację sieci publicznych służb zatrudnienia. Są to nowe struktury współpracy mające pomóc państwom członkowskim w dalszym koordynowaniu swojej polityki i walki

Laszlo Andor

Zatrudnienie i sytuacja społeczna: kwartalny przegląd wskazuje tylko niewielką poprawę pomimo pierwszych oznak ożywienia gospodarczego

Z najnowszego kwartalnego przeglądu dotyczącego zatrudnienia i sytuacji społecznej, dokonanego przez Komisję Europejską, wynika, że niedawne ożywienie gospodarcze nie przełożyło się jeszcze na powstanie nowych miejsc pracy i że sytuacja społeczna

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.