Avra

Postęp w relokacjach

Rośnie tempo relokacji imigrantów z Grecji i Woch – do tej pory program objął ponad 16 tys. osób. – Nadszedł czas, by państwa członkowskie wywiązały się ze swoich zobowiązań oraz zwiększyły podejmowane wysiłki. Mają one polityczny, prawny i moralny obowiązek, [...]

Continue Reading...
CS

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Co roku, 19 sierpnia, Unia Europejska przyłącza się do tych, którzy wyrażają uznanie dla nieocenionego wkładu pracowników pomocy humanitarnej narażających swoje życie, by ratować życie innych. Światowy Dzień

cios

Migranci wracają do Turcji

W ciągu ostatnich trzech tygodni zaobserwowaliśmy gwałtowny spadek liczby osób przybywających do Grecji nielegalnie – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komisja przedstawiła właśnie sprawozdanie z wdrażania oświadczenia

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Jeden azyl w UE

Kryzys uchodźczy obnażył słabości europejskiego systemu azylowego – mówi pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Dlatego Komisja proponuje nowe podejście do polityki azylowej oraz wskazuje na konieczność rozwijania bezpiecznych

cios

Cios w przemytników

KE opublikowała zasady, na jakich będzie rozwijana współpraca między UE a Turcją zmierzająca do opanowania kryzysu migracyjnego. - Propozycje dotyczące zawrócenia wszystkich nowych nielegalnych migrantów i osób ubiegających

Straż

Migracje: plan działania

W 2016 r. znajdujemy się na rozdrożu. (…) Musimy pilnie zrealizować zadania związane z punktami hotspot, relokacją, powrotami, europejską strażą graniczną i normalizacją strefy Schengen – powiedział komisarz

?????????

TAK dla uchodźców

Parlamentu Europejskiego przyjął w nadzwyczajnym wniosek Komisji Europejskiej dotyczący relokacji 120 tys. osób poszukujących azylu, z Grecji, Włoch i Węgier do innych krajów członkowskich UE. Rada ma teraz

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.