?????????????????????????????

KE pozywa Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Powodem jest naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej [...]

Continue Reading...
??????

Praca według prawa

Świat pracy zmienia się w szybkim tempie – rośnie liczba niestandardowych form zatrudnienia i umów – mówi komisarz Marianne Thyssen tłumacząc wniosek KE, którego celem jest zwiększenie przejrzystości

vella_main

Trybunał osądzi wycinkę w Białowieży

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już

_bank

Polska w Trybunale

KE pozywa sześć państw członkowskich do Trybunału z powodu niedokonania transpozycji unijnych przepisów dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. W tej grupie znalazła się także Polska.

Grecja

Oświadczenie w sprawie kontroli przepływów kapitałowych wprowadzonej przez władze Grecji, złożone w imieniu Komisji Europejskiej przez komisarza Jonathana Hilla

Oświadczenie Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości czasowe ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, o którym poinformowały w niedzielę wieczorem władze Grecji i które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym. Zgodnie z Traktatem

klimat

Kwietniowy pakiet głównych decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła różne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje

law

Październikowy przegląd ważniejszych decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państw członkowskich

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów,

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.