EC

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce

Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez [...]

Continue Reading...
Komisarze

Komisarze o praworządności

Podczas posiedzenia kolegium komisarzy pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans przedstawił wyniki intensywnych rozmów na temat Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych od 13 stycznia z władzami polskimi. Kolegium przeanalizowało projekt opinii

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.