171220_integration_refugees

Integracja poprzez pracę

Najlepsza droga do integracji społecznej prowadzi przez rynek pracy – mówi komisarz Marianne Thyssen. Komisja Europejska podpisała z partnerami społecznymi i gospodarczymi porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”. Ustanawia ono podstawowe zasady i zobowiązania, aby wesprzeć i wzmocnić szanse [...]

Continue Reading...
ONLINE-BANNER-HWC-2016-17-PL-OUTLINES

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – odsłona europejskiej kampanii informacyjnej w Rzeszowie

            Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zapraszają do udziału w konferencji pn. „Zrównoważone życie zawodowe  i

inwestujemy

UE: inwestujemy w ludzi

Pomimo wciąż wysokiego bezrobocia pracodawcy w UE nadal mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na niektóre stanowiska. Problemem jest też niedostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy – wynika

Zatrudnienie i sytuacja społeczna: z kwartalnego przeglądu wynika, że sytuacja wielu osób nie poprawia się pomimo ożywienia gospodarczego

Po raz pierwszy od 2011 r. na unijnym rynku pracy widać stopniowe ożywienie – rosną PKB, zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych. Jednak bezrobocie długotrwałe nadal wzrasta, a sytuacja gospodarstw domowych

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.