mali_migranci

Mali migranci ze szczególnym wsparciem

Szybka identyfikacja, pomoc zdrowotna i prawna, wsparcie w integrowaniu się – Komisja Europejska stawia na lepszą ochronę dzieci migrujących do Europy, szczególnie tych bez rodzin. – Dzieci powinny być naszym priorytetem, ponieważ są najbardziej narażone na zagrożenia – zwłaszcza, kiedy [...]

Continue Reading...

Komisja Europejska zwraca uwagę na problemy międzynarodowych rodzin i rozpoczyna konsultacje w sprawie dalszych działań

Sprawozdanie opublikowane dzisiaj przez Komisję Europejską podkreśla problemy prawne, jakie pary międzynarodowe (małżonkowie różnej narodowości) nadal napotykają w całej Europie w ramach transgranicznych sporów dotyczących ich małżeństwa lub opieki nad dziećmi.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.