obywatele

Obywatele z inicjatywami

„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” i „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE” – to dwie kolejne europejskie inicjatywy europejskiej, o których rejestracji postanowiło kolegium komisarzy. Jeżeli w ciągu roku każdą z inicjatyw poprze milion osób z co najmniej 7 [...]

Continue Reading...
rasff

Bezpieczeństwo żywności: chronimy zdrowie ludzi i zwierząt od 35 lat

Dbając o najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa konsumentów Europa musi bardziej niż kiedykolwiek polegać na sprawności systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). Niezależnie od głównej funkcji od momentu utworzenia

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.