180921_vat

Luka w VAT „nie do przyjęcia”

Poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu – ocenia komisarz Pierre Moscovici w związku z opublikowanymi przez Komisję Europejską danymi. Wynika z nich, iż państwa UE straciły w 2016 r. prawie 150 mld euro dochodów z [...]

Continue Reading...
Podatki

Ulgi nielegalne

Selektywne korzyści podatkowe przyznane przez Belgię w ramach systemu opodatkowania nadmiernych zysków są nielegalne w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa – uznała KE. Z systemu skorzystało co

Podatki

Podatki trzeba płacić

Luksemburg i Holandia przyznały selektywne korzyści podatkowe firmom Fiat Finance and Trade oraz Starbucks – wynika z dochodzenia KE. Korzyści te są niezgodne z przepisami UE dotyczącymi pomocy

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Sprawiedliwe podatki dla firm

Opodatkowanie firm w Europie wymaga gruntownej zmiany – mówi komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici. KE właśnie przedstawiła plan działania na rzecz gruntownej reformy

Ochrona praw własności intelektualnej: w 2013 r. celnicy zatrzymali na granicach UE prawie 36 mln podrabianych towarów

W 2013 r. unijne służby celne zatrzymały prawie 36 mln wyrobów, co do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (PWI). Dane te pochodzą z rocznego sprawozdania Komisji z działalności

Komisja będzie przeciwdziałać dyskryminacji podatkowej obywateli UE

W ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w państwach członkowskich, by upewnić się, że nie dyskryminują one mobilnych obywateli UE. Chodzi zarówno o osoby aktywne

vat

Zwalczanie nadużyć finansowych: nowe badanie potwierdza sięgające miliardów euro straty związane z ubytkiem dochodów z VAT

Z nowego badania na temat ubytku dochodów z VAT w państwach członkowskich wynika, że w rezultacie nieprzestrzegania przepisów lub nieściągnięcia podatków w 2011 r. utracono dochody z VAT

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.