wzrost

Wzrost w stałym tempie

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji, PKB Polski powinno w tym roku wzrosnąć [...]

Continue Reading...

Zatrudnienie i sytuacja społeczna: w ostatnim kwartale ożywienie gospodarcze nadal niepewne

Według najnowszego przeglądu kwartalnego Komisji Europejskiej dotyczącego zatrudnienia i sytuacji społecznej ożywienie gospodarcze, które rozpoczęło się wiosną 2013 r., nadal pozostaje dość niestabilne, a perspektywy w zakresie zatrudnienia

Zatrudnienie i sytuacja społeczna: z kwartalnego przeglądu wynika, że sytuacja wielu osób nie poprawia się pomimo ożywienia gospodarczego

Po raz pierwszy od 2011 r. na unijnym rynku pracy widać stopniowe ożywienie – rosną PKB, zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych. Jednak bezrobocie długotrwałe nadal wzrasta, a sytuacja gospodarstw domowych

euindustry

Gospodarka europejska nie może się dynamicznie rozwijać bez silnego przemysłu

Nastąpiła stabilizacja wyników przemysłu, niemniej jednak udział przemysłu w PKB w Europie zmniejszył się z 15,5 proc. rok temu do 15,1 proc. w lecie 2013 r. W dwóch sprawozdaniach w

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.