PE

KE przychyla się do skargi Orlenu

28 mln euro grzywny dla kolei litewskich za zakłócanie konkurencji na rynku przewozów towarowych – taką decyzję podjęła Komisji Europejskiej w następstwie skargi polskiego Orlenu. W październiku 2008 r. koleje litewskie zdemontowały 19-kilometrowy odcinek torów łączący Litwę i Łotwę. W [...]

Continue Reading...
samolot

Państwa członkowskie wciąż muszą usprawnić egzekwowanie praw pasażerów linii lotniczych (wyniki raportu Komisji)

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący rozpatrywania skarg i egzekwowania praw pasażerów transportu lotniczego w Europie w latach 2010-2012. Z raportu wynika, że liczba skarg kierowanych do władz

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.