barnier_main

Mandat do Brexitu

Ochrona statusu i praw obywateli, uzgodnienie zasad porozumienia finansowego dotyczącego zobowiązań Wielkiej Brytanii jako członka UE i zapewnienie nowych granic zewnętrznych Unii – tak tematy pierwszego etapu negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu. Komisja Europejska otrzymała właśnie od Rady UE [...]

Continue Reading...
brexit

Brexit – pierwszy etap

Kolegium komisarzy przekazało Radzie zalecenie do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią na podstawie art. 50. Zawiera ono projekt wytycznych negocjacyjnych. To mandat prawny, który opiera się na wytycznych

barnier_main

W Warszawie o Brexicie

Negocjacje ws. Brexitu będą prowadzone dopiero po zakończeniu wyborów i wyłonieniu nowych władz w Londynie czyli prawdopodobnie pod koniec czerwca – zapowiedział Michel Barnier. Główny negocjator wyjścia Wielkiej

Środowisko i polityka przemysłowa: mieszkania i zakłady pracy w lepszych budynkach

Komisja przyjęła dziś nowe wnioski ustawodawcze mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji na temat efektywności środowiskowej budynków.

Komisja przedstawia działania mające na celu lepszą ochronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej

Komisja Europejska przyjęła dziś dwa komunikaty: Plan działania dotyczący naruszeń praw własności intelektualnej w UE oraz Strategię ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich. W Planie działania UE przedstawiono

Nadużycia na rynku: UE przyjmuje sankcje karne chroniące integralność rynku

Komisja Europejska wyraża zadowolenie z formalnego przyjęcia przez Radę w dniu dzisiejszym dwóch wniosków Komisji dotyczących: rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (IP/11/1217) oraz dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia

Komisja przyjmuje plan długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet środków, którego celem jest stymulowanie nowych, zróżnicowanych źródeł długoterminowego finansowania i ponowne wejście na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie. Znaczne długofalowe inwestycje w infrastrukturę, nowe

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.