mali_migranci

Mali migranci ze szczególnym wsparciem

Szybka identyfikacja, pomoc zdrowotna i prawna, wsparcie w integrowaniu się – Komisja Europejska stawia na lepszą ochronę dzieci migrujących do Europy, szczególnie tych bez rodzin. – Dzieci powinny być naszym priorytetem, ponieważ są najbardziej narażone na zagrożenia – zwłaszcza, kiedy [...]

Continue Reading...
Prawda

Młodzież a kryzys migracyjny

Kryzys migracyjny: perspektywa globalna, europejska i lokalna – to temat dyskusji z udziałem Europejskich Rad Młodzieżowych, które uczestniczą w konsultacjach z KE (tzw. ustrukturyzowany dialog). Komisarz ds. młodzieży

KG

Budżet na rozwój i migracje

W tych trudnych czasach skuteczny budżet UE ukierunkowany na priorytety nie jest luksusem, lecz koniecznością – mówiła wiceprzewodnicząca KE Kristalina Georgiewa prezentując projekt budżetu na 2017 rok. Jego

??????????????????????????

Migracje z Turcji pod kontrolą

Drugie sprawozdanie Komisji z realizacji oświadczenia UE–Turcja pokazuje, że dalsze postępy są osiągane, pozostają one jednak nadal kruche a skuteczność wykonywania postanowień oświadczenia zależy głownie od politycznej determinacji

Azyl

Usprawnić azyl

Aby lepiej zarządzać kryzysem uchodźczym i ewentualnie przywrócić przekazywanie osób ubiegających się o azyl do innych państw członkowskich na podstawie rozporządzenia dublińskiego, Komisja przyjęła dziś drugie zalecenie w

Afryka

Z Afryką przeciw migracji

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plany nowych ram partnerstwa z krajami Afryki, mających na celu walkę z nielegalną migracją i jednoczesne wsparcie rozwoju państw trzecich, tak by usunąć podstawowe

cios

Migranci wracają do Turcji

W ciągu ostatnich trzech tygodni zaobserwowaliśmy gwałtowny spadek liczby osób przybywających do Grecji nielegalnie – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komisja przedstawiła właśnie sprawozdanie z wdrażania oświadczenia

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.