PE

KE przychyla się do skargi Orlenu

28 mln euro grzywny dla kolei litewskich za zakłócanie konkurencji na rynku przewozów towarowych – taką decyzję podjęła Komisji Europejskiej w następstwie skargi polskiego Orlenu. W październiku 2008 r. koleje litewskie zdemontowały 19-kilometrowy odcinek torów łączący Litwę i Łotwę. W [...]

Continue Reading...
?????????????????????????????????????????????????

KE prosi Google o wyjaśnienia

Firma Google narusza unijne zasady ochrony konkurencji – uważa KE. To pierwszy etap postępowania wyjaśniającego, które dotyczy m.in. preinstalowania przeglądarki internetowej na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Google

e-handel

Co blokuje e-handel?

Choć coraz więcej towarów i usług sprzedaje się on line, to transgraniczny e-handel w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego przez KE badania sektora handlu

Stal

Komisja wzmocni stal

Nadwyżki produkcyjne, dumping, wysokie ceny energii – to problemy, z jakimi mierzy się europejski przemysł stalowy. KE zmierza pomóc producentom, aby mogli utrzymać obecny poziom zatrudnienia oraz zrównoważony

Podatki

Ulgi nielegalne

Selektywne korzyści podatkowe przyznane przez Belgię w ramach systemu opodatkowania nadmiernych zysków są nielegalne w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa – uznała KE. Z systemu skorzystało co

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Zasadna pomoc dla poczty

Rekompensata przyznana przez Polskę dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych w latach 2013–2015 jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa – uznała Komisja Europejska. - To

Wspólna Polityka Rolna

Ochrona konkurencji: Komisja prowadzi konsultacje na temat projektu wytycznych w sprawie wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny, cielęciny i roślin uprawnych

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag dotyczących nowego projektu wytycznych w sprawie stosowania unijnych zasad ochrony konkurencji w sektorze rolnym. Po reformie wspólnej polityki rolnej UE (WPR) do sprzedaży oliwy

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.