PE

KE przychyla się do skargi Orlenu

28 mln euro grzywny dla kolei litewskich za zakłócanie konkurencji na rynku przewozów towarowych – taką decyzję podjęła Komisji Europejskiej w następstwie skargi polskiego Orlenu. W październiku 2008 r. koleje litewskie zdemontowały 19-kilometrowy odcinek torów łączący Litwę i Łotwę. W [...]

Continue Reading...

Ponad 250 milionów euro na modernizację polskich kolei

Komisja Europejska zatwierdziła dwie inwestycje na kwotę w sumie 250,7 milionów euro z Funduszu Spójności na modernizację polskich kolei i wzrost konkurencyjności w krajowym sektorze kolejowym. Inwestycje mają na celu

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.