171220_integration_refugees

Integracja poprzez pracę

Najlepsza droga do integracji społecznej prowadzi przez rynek pracy – mówi komisarz Marianne Thyssen. Komisja Europejska podpisała z partnerami społecznymi i gospodarczymi porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”. Ustanawia ono podstawowe zasady i zobowiązania, aby wesprzeć i wzmocnić szanse [...]

Continue Reading...
?????????????????????????????

Integracja poprzez euro

Wzmocnienie europejskiej unii gospodarczej i walutowej od 1 lipca 2015 r. – to przesłanie zawarte w sprawozdaniu przewodniczących: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Eurogrupy oraz prezesa

Dla otwartej i bezpiecznej Europy: UE przeznaczy 1,8 mld euro na rzecz azylantów i na problemy związane z migracją, integracją oraz bezpieczeństwem

Komisja Europejska zatwierdziła 22 nowe wieloletnie programy krajowe w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) na lata 2014-2020 o łącznej wartości około 1,8 mld

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.