EURO

Nowe środki na rzecz przywrócenia zaufania do wskaźników po skandalach LIBOR i EURIBOR

Komisja przedstawiła projekt legislacyjny, którego celem jest przywrócenie zaufania do rzetelności wskaźników. Wskaźnik to indeks (miara statystyczna) obliczana na podstawie reprezentatywnego zestawu danych bazowych, który jest wykorzystywany jako cena referencyjna instrumentów lub umów finansowych, lub też do mierzenia wyników funduszu [...]

Continue Reading...

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.