carlos_moedas

Horyzont nauki i innowacji

Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje – KE przedstawiła harmonogram wydatkowania 30 mld euro w ramach programu finansowania badań naukowych „Horyzont 2020” w latach 2018–2020. – Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju [...]

Continue Reading...
KG

Budżet na rozwój i migracje

W tych trudnych czasach skuteczny budżet UE ukierunkowany na priorytety nie jest luksusem, lecz koniecznością – mówiła wiceprzewodnicząca KE Kristalina Georgiewa prezentując projekt budżetu na 2017 rok. Jego

130205_badania

Pora na grant! Szkolenia PARPu

Chcesz, aby Twój wniosek projektowy o dofinansowanie w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego był jak najlepiej przygotowany? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w Programie „Wsparcie na uzyskanie

EUROPEAN-RESEARCH-CHEMISTRY-300_tcm18-164583

Nowe dotacje pomogą zlikwidować lukę w zakresie doskonałości w dziedzinie badań w całej Europie

Unia Europejska ogłasza dziś przyznanie nowych dotacji, które pomogą zniwelować różnice w zakresie doskonałości w dziedzinie badań między państwami członkowskimi i przyczynią się do wzmacniania konkurencyjności oraz wzrostu w całej

Badania naukowe: UE na pierwszej linii walki z ebolą

Od początku obecnego kryzysu wywołanego przez epidemię eboli UE podejmuje zdecydowane działania, a dziś upublicznia ostatnio podjęte kroki w dziedzinie badań naukowych. Wsparcie badań naukowych jest jednym z elementów reakcji

noshan

Odpady żywnościowe przetwarzane na paszę dzięki badaniom naukowym UE

Szacuje się, że do 2050 r. światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70 proc., a gwałtowne zwiększenie wykorzystania biomasy będzie również obciążeniem dla rolnictwa. Zapewnienie ludziom pożywienia bez szkód dla

Komisja Europejska i branża obrotu danymi nawiązują partnerstwo o wartości 2,5 mld euro w dziedzinie dużych zbiorów danych

Komisja Europejska i europejska branża obrotu danymi zobowiązały się do zainwestowania 2,5 mld euro w partnerstwo publiczno-prywatne, które ma wzmocnić ten sektor i zapewnić Europie miejsce w czołówce w ogólnoświatowym

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.