171220_western_balkans_visas

Ruch bezwizowy monitorowany

Nielegalna imigracja, korupcja i przestępczość zorganizowana – to zjawiska, jakie mogą zagrozić utrzymaniu liberalizacji reżimu wizowego wobec Bałkanów Zachodnich oraz części krajów Partnerstwa Wschodniego. KE przedstawiła sprawozdanie na temat spełniania wymaganych kryteriów. Wynika z niego, że niezbędne są dalsze reformy [...]

Continue Reading...
??????????????????????????????????????

Piąty Szczyt Partnerstwa Wschodniego

Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi – mówił podczas przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Polskę w Brukseli reprezentowali premier Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Partnerstwo

Stefan Fule

Polityka sąsiedztwa na rozdrożu – podsumowanie roku pełnego wyzwań

Roczne sprawozdanie UE z realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) przedstawia mieszany obraz. Choć 2013 był rokiem kryzysowych sytuacji w niektórych państwach partnerskich, co wynikało z niestabilności politycznej i trudnych warunków społeczno-gospodarczych,

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.