Avra

Postęp w relokacjach

Rośnie tempo relokacji imigrantów z Grecji i Woch – do tej pory program objął ponad 16 tys. osób. – Nadszedł czas, by państwa członkowskie wywiązały się ze swoich zobowiązań oraz zwiększyły podejmowane wysiłki. Mają one polityczny, prawny i moralny obowiązek, [...]

Continue Reading...
Azyl

Usprawnić azyl

Aby lepiej zarządzać kryzysem uchodźczym i ewentualnie przywrócić przekazywanie osób ubiegających się o azyl do innych państw członkowskich na podstawie rozporządzenia dublińskiego, Komisja przyjęła dziś drugie zalecenie w

cios

Migranci wracają do Turcji

W ciągu ostatnich trzech tygodni zaobserwowaliśmy gwałtowny spadek liczby osób przybywających do Grecji nielegalnie – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komisja przedstawiła właśnie sprawozdanie z wdrażania oświadczenia

systemazylowy

Przesiedlenia idą zbyt wolno

Potrzeba skutecznych działań ze strony państw członkowskich by przyspieszyć relokacje i przesiedlenia migrantów i uchodźców – alarmuje Komisja Europejska. - Państwa członkowskie zobowiązały się relokować 160 tys. osób

Schnegen

Komisja omawia projekt sprawozdania z oceny stosowania dorobku Schengen przez Grecję

Kolegium komisarzy zapoznało się z projektem sprawozdania z oceny stosowania dorobku Schengen przez Grecję i omówiło dziś jego treść ze względu na wagę zawartych w nim ustaleń. Mechanizm

??????????????????????????

Grecja oddaje imigrantów

Pierwsze 30 osób ubiegających się o azyl w UE, które w Grecji oczekiwały na rozpoczęcie procedury, w środę 4 listopada zostanie przewiezionych do Luksemburga. Właśnie tam rozpatrzone zostaną

?????????

TAK dla uchodźców

Parlamentu Europejskiego przyjął w nadzwyczajnym wniosek Komisji Europejskiej dotyczący relokacji 120 tys. osób poszukujących azylu, z Grecji, Włoch i Węgier do innych krajów członkowskich UE. Rada ma teraz

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.