regions

Podkarpacie ze wsparciem

Świętokrzyskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie i Podlaskie – to polskie województwa, znalazły się wśród europejskich regionów będących w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności. Komisja Europejska przygotowała ocenę sytuacji i sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych [...]

Continue Reading...
pkpic2

Pomoc państwa: Komisja Europejska zatwierdza 93 mln euro dla PKP Intercity na zakup dalekobieżnych pociągów pasażerskich

Komisja Europejska uznała, że finansowanie publiczne w wysokości 93 mln euro na zakup taboru dalekobieżnego dla spółki kolejowej PKP Intercity (PKP IC) jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Projekt

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.