food

Mniej akryloamidu w żywności

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akryloamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki obniżające obecność tej rakotwórczej substancji proporcjonalnie do wielkości i charakteru ich zakładu. [...]

Continue Reading...
animals

Dla dobra zwierząt

Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między

Simplification administrative

EFSA: nabór członków zarządu

Komisja Europejska zaprasza zainteresowane osoby do przedstawiania kandydatur na stanowiska 7 z 14 członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Ustanawia on ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,

Żywność: Komisja Europejska składa wnioski w sprawie klonowania zwierząt i nowej żywności

Komisja Europejska przyjęła trzy projekty aktów prawnych dotyczących klonowania zwierząt oraz nowej żywności. Wprowadzą one pewność prawa w tej dziedzinie. Dwa spośród tych wniosków ustanowią zakaz klonowania zwierząt gospodarskich (bydła, świń, owiec,

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.