?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Orędzie o stanie Unii 2017: łapiemy wiatr w żagle

To czas na zbudowanie do 2025 r. bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy – mówił Jean-Claude Juncker w tegorocznym Orędziu o stanie Unii. W programowym przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim przewodniczący KE nakreślił polityczne i gospodarcze kierunki, w jakich [...]

Continue Reading...
KE

Team Europe – Specjaliści od Europy

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Zakres specjalności ekspertów jest bardzo szeroki – zajmują się m.in. systemem instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami

wzrost

Wzrost w stałym tempie

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym

Traktaty

60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich

25 marca br. przywódcy UE spotkają się w Rzymie, aby uczcić 60. rocznicę traktatów rzymskich, które zostały podpisane tego dnia w 1957 r.  Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker weźmie udział

fundamenty

Mocne fundamenty UE

KE przystępuje do dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej. W pakiecie propozycji znalazła się m.in. reprezentacja strefy euro na forach międzynarodowych, dokończenie tworzenia unii bankowej i poprawa zarządzania

?????????????????????????????

Integracja poprzez euro

Wzmocnienie europejskiej unii gospodarczej i walutowej od 1 lipca 2015 r. – to przesłanie zawarte w sprawozdaniu przewodniczących: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Eurogrupy oraz prezesa

wykres

Utrzymanie ożywienia gospodarczego dzięki reformom na rzecz innowacji

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podkreśliła znaczenie inwestycji i reform w zakresie badań naukowych i innowacji, wspomagających ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej. Komisja przedłożyła jednocześnie wnioski mające na celu udzielenie wsparcia

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.