Wyzwnia

Migracja: rekordowy miesiąc relokacji

Komisja przyjęła swoje 14. sprawozdanie z postępów prac w zakresie relokacji wewnątrz UE osób ubiegających się o azyl i przesiedlania uchodźców spoza UE. Dzięki zobowiązaniom i regularnym transferom prawie wszystkich państw członkowskich w czerwcu osiągnięto rekordowy poziom relokacji (ponad 2 tys. [...]

Continue Reading...
Azyl

Usprawnić azyl

Aby lepiej zarządzać kryzysem uchodźczym i ewentualnie przywrócić przekazywanie osób ubiegających się o azyl do innych państw członkowskich na podstawie rozporządzenia dublińskiego, Komisja przyjęła dziś drugie zalecenie w

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Jeden azyl w UE

Kryzys uchodźczy obnażył słabości europejskiego systemu azylowego – mówi pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Dlatego Komisja proponuje nowe podejście do polityki azylowej oraz wskazuje na konieczność rozwijania bezpiecznych

Szczyt

Szczyt ważnych decyzji

Ochrona zewnętrznych granic UE, sprawna identyfikacja osób przybywających na teren wspólnoty, usprawnienie działania tzw. hotspotów – to konkluzje dotyczące migracji, jakie uzgodniono na ostatniej w tym roku Radzie

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Na Malcie o migracji

11-12 listopada w Valletcie (Malta) odbędzie się międzynarodowy szczyt w sprawie migracji z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, państw Afryki oraz innych międzynarodowych partnerów. Zaraz po szczycie unijni szefowie

??????????????????????????

Grecja oddaje imigrantów

Pierwsze 30 osób ubiegających się o azyl w UE, które w Grecji oczekiwały na rozpoczęcie procedury, w środę 4 listopada zostanie przewiezionych do Luksemburga. Właśnie tam rozpatrzone zostaną

?????????

Budżet na migracje

1,7 mld euro – to kwota, jaka w latach 2015-2016 zostanie przeznaczona z unijnego budżetu na program w zakresie migracji. - Komisja Europejska konsekwentnie i bez przerwy pracuje

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.