Więcej pieniędzy na promocję unijnych produktów rolnych w średnim okresie – oto odpowiedź UE na rosyjskie embargo

Komisja Europejska potwierdziła dziś zamiar przeznaczenia dodatkowych 30 mln euro z unijnych funduszy na kampanie promocyjne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej, które będą miały miejsce w 2015 r. Jest to dodatkowa kwota w stosunku do 60 mln euro przeznaczanych [...]

Continue Reading...

Komisja Europejska ogłasza nadzwyczajną pomoc dla sektora mleczarskiego

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że uruchomi dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych serów, w celu złagodzenia wpływu rosyjskich ograniczeń na import produktów mlecznych z UE

polska-ue

Komisja Europejska przyjmuje „umowę partnerstwa” z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020

Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli. Przyjęta dzisiaj umowa otwiera

Produkcja ekologiczna: wniosek Komisji na rzecz rozwoju doskonalszego rolnictwa ekologicznego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Obawy konsumentów i producentów znajdują się w centrum tego nowego wniosku, który ma

Komisarz Cioloş i premier Tusk o pomocy dla producentów wieprzowiny

Podczas dzisiejszego spotkania z premierem Tuskiem w Warszawie unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloş poinformował, że Komisja jest gotowa wypłacić rekompensaty producentom wieprzowiny z tzw. stref

„Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze”: KE proponuje połączyć i wzmocnić istniejące programy „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”

Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie połączenia w jedne ramy dwóch funkcjonujących do tej pory oddzielnie programów „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”. W kontekście malejącego spożycia tych produktów wśród dzieci należy skuteczniej

las

Komisja przedstawia nową strategię leśną UE w oparciu o nowe, szersze podejście do ochrony lasów

W odpowiedzi na nowe wyzwania, przed jakimi stoją lasy i sektor leśnictwa, Komisja Europejska opublikowała dziś nową strategię leśną. Jak stwierdzono w strategii, pokrywające 40 % powierzchni UE lasy są

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.