interreg2

UE zainwestuje ponad 154 mln euro w poprawę sytuacji regionów przygranicznych w Polsce i na Słowacji

Komisja Europejska przyjęła nowy program międzyregionalny finansowany z regionalnej pomocy inwestycyjnej UE dla Polski i Słowacji. Celem programu „Interreg" będzie rozwiązywanie problemów o charakterze transgranicznym, zwłaszcza w zakresie transportu, edukacji i środowiska naturalnego. Program obejmuje 11 regionów przygranicznych w Polsce [...]

Continue Reading...

Polska otrzyma z unijnych funduszy regionalnych ponad 17 mld euro na innowacje, rozwój MŚP i wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–2020 dla dziewięciu polskich województw. Te województwa to: Lubelskie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie i Zachodniopomorskie. Programy operacyjne zwiększą konkurencyjność regionów, stworzą nowe

kohezja

Unia przeznacza 8,6 mld euro z funduszy regionalnych na pobudzenie innowacyjności w Polsce

Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Inteligentny rozwój” dla Polski na lata 2014–2020. Wartość inwestycji w ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie 10 mld euro, z czego 8,6 mld to środki

wrocław

UE zainwestuje ponad 190 milionów euro w lepszą ochronę Wrocławia przed powodziami

Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie 190 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację systemu przeciwpowodziowego Wrocławia, będącego kluczowym elementem szerszego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). Oba projekty, finansowane z Funduszu Spójności,

150128_cretu_main

Miliony na lepszy transport

Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie 293 mln euro z Funduszu Spójności na realizację w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu pięciu projektów służących rozwojowi zrównoważonych usług transportowych. Inwestycje te przyniosą

14 mln euro z unijnych funduszy strukturalnych na centrum kulturalno-kongresowe w Toruniu

Komisja Europejska zatwierdziła wartą 14 mln euro inwestycję z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w budowę centrum kulturalno-kongresowego w Toruniu, stolicy woj. kujawsko-pomorskiego. Głównym elementem centrum jest wielofunkcyjna sala koncertowa z

Ponad 37 mln EUR z unijnych funduszy regionalnych na modernizację kolei w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła przekazanie z Funduszu Spójności ponad 37 mln EUR na rewitalizację odcinka Kluczbork – Ostrzeszów na linii kolejowej nr 272 z Kluczborka do Poznania Głównego. Zmodernizowanych zostanie 60

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.