110811_glob

Miliard przy granicach

Miliard euro – tyle wyniesie udział Unii Europejskiej w realizacji programów współpracy transgranicznej na najbliższe lata. Ich celem jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. – Współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie, pozwala [...]

Continue Reading...
Interreg

Wsparcie dla Litwy i Polski

Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki, mobilność zatrudnienia i pracowników, wspieranie włączenia społecznego, zwiększanie transgranicznej współpracy instytucji publicznych – to obszary, jakie obejmie program „Interreg

regio stars

Nagrody RegioStars 2015: Jury wybiera 17 finalistów spośród najznakomitszych projektów regionalnych w Europie

Komisja Europejska ogłosiła dziś listę finalistów konkursu RegioStars 2015, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. Niezależne jury konkursu

transgra

226 mld euro na rozwiązanie problemów transgranicznych

Unia Europejska zainwestuje ponad 226 mln euro, aby rozwiązać główne problemy transgraniczne i wykorzystać potencjał regionów przygranicznych Polski i Czech. Komisja Europejska przyjęła właśnie nowy program transgraniczny Interreg

??????????????????????????????????????????????????????????????

Polska – Niemcy: bliżej siebie

Komisja Europejska przyjęła nowy program współpracy INTERREG między Polską a niemieckim regionem Saksonią. Jest to pierwszy z trzech programów współpracy wspieranych z unijnych funduszy regionalnych na lata 2014–2020,

urbact-logo

Ponad 74 mln euro z funduszy UE na poprawę polityki miejskiej

Zwiększanie wiedzy i kompetencji miast w dziedzinie zintegrowanego rozwoju oraz ich możliwości działania w tym zakresie będzie głównym tematem dyskusji prowadzonych w Brukseli podczas spotkania inaugurującego program URBACT III. W

Cretu

Czas inwestycji

- Wierzę, że Polska tak jak dotychczas bardzo dobrze poradzi sobie z wdrażaniem unijnych funduszy – mówiła w Warszawie komisarz ds. polityki regionalnej. Corina Creţu przyjechała do Polski

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.