carlos_moedas

Horyzont nauki i innowacji

Nowe rozwiązania w zakresie wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje – KE przedstawiła harmonogram wydatkowania 30 mld euro w ramach programu finansowania badań naukowych „Horyzont 2020” w latach 2018–2020. – Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju [...]

Continue Reading...
wykres

Utrzymanie ożywienia gospodarczego dzięki reformom na rzecz innowacji

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podkreśliła znaczenie inwestycji i reform w zakresie badań naukowych i innowacji, wspomagających ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej. Komisja przedłożyła jednocześnie wnioski mające na celu udzielenie wsparcia

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.