Komisja przeznacza 63,8 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska w UE

chmura

Nowe fundusze w ramach programu LIFE umożliwią przeznaczenie ponad 1 mld euro na realizację planów ochrony środowiska w całej UE. Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy 63,8 mln euro na pierwsze w historii „projekty zintegrowane”, które mają być finansowane w [...]

Erasmus+: więcej możliwości, aby lepiej wspierać przyszłe pokolenia Europy

Erasmus Plus

Pierwszy rok realizacji programu Erasmus+ pokazuje, że program ten – o większym zasięgu i lepiej dostosowany do celów kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu – spełnia pokładane w nim oczekiwania. Ponad milion osób wzięło udział w 18 000 projektów finansowanych z [...]

Drama w edukacji antydyskryminacyjnej – zaproszenie

DAA

4 lutego 2016 r. o godzinie 11:00 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza nauczycieli/ki i osoby pracujące z młodzieżą, lokalne instytucje i organizacje na Seminarium: Drama w edukacji antydyskryminacyjnej. Jest to działanie podsumowujące projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna realizowanego w Rzeszowie od [...]

Konferencja „Warto działać” – zaproszenie

Konferencja „Warto działać” to inicjatywa piątki rzeszowskich licealistów, tworzących wspólnie projekt Wolontariatem Inspirowani w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. To wspaniała okazja, by poznać młodych, aktywnych i gotowych do działania wolontariuszy, a przy okazji wymienić się doświadczeniem i wspólnie zastanowić [...]

UE: inwestujemy w ludzi

inwestujemy

Pomimo wciąż wysokiego bezrobocia pracodawcy w UE nadal mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na niektóre stanowiska. Problemem jest też niedostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy – wynika z przeglądu „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie”. Drogą do wzrostu gospodarczego [...]

Łatwiej o dane

Criminal

Łatwiejsza wymiana danych z rejestrów karnych krajów UE na temat obywateli państw trzecich – to nowa inicjatywa KE, której celem jest pomoc w zwalczaniu m.in. terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. – Listopadowe ataki w Paryżu potwierdzają pilną potrzebę ściślejszej i sprawniejszej [...]

Legitymacja zawodowa

piguła

Pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, farmaceuci, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy i pośrednicy w handlu nieruchomościami mogą od teraz szybciej znaleźć pracę w swoim zawodzie w innych krajach UE. Europejska legitymacja zawodowa ułatwi swobodny przepływ pracowników poprzez uproszczenie procedury potwierdzenia kwalifikacji zawodowych [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.