Praktykuj Unię z polskim Przedstawicielstwem KE

inwestujemy

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk. PKE oferuje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej. Mogą się Państwo ubiegać o praktyki [...]

Wakacje bez kłopotów – przeczytaj przed urlopem

Urlop

Sierpień to ten okres roku, kiedy w większości krajów Europy ruch urlopowy radykalnie wzrasta. Podróże, szczególnie za granicę, to przyjemność i wyzwanie, ale czasem również kłopoty. Zanim wyjedziemy warto zapoznać się podstawowymi informacjami o przysługujących nam prawach i przepisach obowiązujących [...]

Lipcowy newsletter PIE ED-Rzeszów

ED-Rzeszow

W lipcowym numerze newslettera PIE ED-Rzeszów znajdą Państwo informacje nt. nowej bezpłatnej publikacji dla osób pracujących z młodzieżą, możliwości odbywania praktyk w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz nominacjach do finału konkursu LUX Prize Award. A dla wszystkich, którzy jeszcze nie rozpoczęli [...]

Zalecenia dla Polski

???????????????????????????????????????????

Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym przedstawiła swoje zastrzeżenia i zalecane sposoby rozwiązania kwestii, których dotyczą. Chodzi o zmiany w prawie określające zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jakie ostatnio przegłosował Sejm. To kolejny – po intensywnym [...]

Spór polsko-czeski

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

KE skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Republice Czeskiej w związku z transportem toksycznych odpadów do Polski. To część sporu między państwami – zdaniem strony polskiej Czesi wysłali odpady z naruszeniem unijnego rozporządzenia. Jednak Republika Czeska odmówiła przyjęcia z [...]

Zastrzeżenia oddalone

Zastrzeżenia

Wniosek w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników nie narusza zasady pomocniczości – uznała Komisja Europejska. Jedenaście parlamentów narodowych, w tym polski Sejm, uruchomiło procedurę tzw. żółtej kartki domagając się sprawdzenia inicjatywy KE. Przewiduje ona m.in., że pracownicy delegowani mają korzystać [...]

Gosapodarka, klimat, środowisko

Low_carbon

Transport, budownictwo, rolnictwo, odpady, użytkowanie gruntów i leśnictwo – to sektory, które dołączają do wspólnotowych celów redukcji CO2. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków zakładających, że sektory te muszą obniżyć emisje do 2030 r. o 30 proc. – w porównaniu z [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.