Integracja Romów

FT

Komisja opublikowała dzisiaj wyniki oceny, w ramach której przyjrzano się, jak państwa członkowskie realizują swoje krajowe strategie integracji Romów. Sytuacja jest nieco lepsza niż kilka lat temu, jednak w dalszym ciągu aż 80 proc. Romów nadal jest zagrożonych ubóstwem. W [...]

Europa w globalnym świecie

Świat

"Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej" – to temat konferencji organizowanej 26 października przez Przedstawicielstwo KE w Polsce (PKE) oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Częścią wydarzenia będzie Dialog Obywatelski z dyrektorem PKE Markiem [...]

PIE ED-Rzeszów patronem Drużynowych Mistrzostw Europy w szachach

Rymanów_Zdrój_2017_01

Serdecznie zapraszamy na Drużynowe Mistrzostwa Europy w Szachach do lat 18, organizowane przez Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” Sp. z o.o. oraz Polski Związek Szachowy. Europejska Unia Szachowa w drodze konkursu przyznała  Spółce prawo do organizacji ww. imprezy. Mistrzostwa zostaną rozegrane pod [...]

Team Europe – Specjaliści od Europy

KE

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Zakres specjalności ekspertów jest bardzo szeroki – zajmują się m.in. systemem instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami gospodarczymi i monetarnymi, polityką zagraniczną oraz bieżącymi zagadnieniami politycznymi związanymi z UE, [...]

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce

EC

Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez [...]

Relokacja uchodźców: Kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier

cios

Komisja Europejska wysłała tzw. uzasadnione opinie do Polski, Czech i Węgier. To dlatego, że te kraje nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązkach związanych z relokacją uchodźców. Choć Komisja wielokrotnie wzywała te kraje do działania, a w zeszłym miesiącu [...]

Migracja: rekordowy miesiąc relokacji

Wyzwnia

Komisja przyjęła swoje 14. sprawozdanie z postępów prac w zakresie relokacji wewnątrz UE osób ubiegających się o azyl i przesiedlania uchodźców spoza UE. Dzięki zobowiązaniom i regularnym transferom prawie wszystkich państw członkowskich w czerwcu osiągnięto rekordowy poziom relokacji (ponad 2 tys. [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.