Eksperci bez konfliktów

eksperci

Bardziej przejrzysta i lepiej wyważona reprezentacja interesów – Komisja Europejska przyjęła nowe zasady dotyczące grup ekspertów, które działają w charakterze doradczym i zapewniają zewnętrzną wiedzę specjalistyczną w procesie kształtowania polityki. – To kolejny krok, który zmienia sposób działania Brukseli – [...]

Majowy newsletter ED-Rzeszów

ED-Rzeszow

W majowym numerze naszego newslettera znajdują się m.in. informacje nt. podsumowania Dnia Europy, konkursu "Europa wokół mnie" oraz warsztatów organizowanych przez grupę nieformalną Animatorzy Wiejskości oraz Stowarzyszenie Folkowisko. Newsletter można pobrać >>> tutaj.

Czysta woda do pływania

???????????????

W Europie systematycznie poprawia się jakość wody w kąpieliskach – obecnie 93 proc. monitorowanych akwenów spełnia minimalne normy. Polska nie odstaje od unijnej średniej, choć najczystszymi kąpieliskami mogą pochwalić się Luksemburczycy, Cypryjczycy, Maltańczycy, Grecy, Chorwaci, Włosi i Niemcy. Wysiłki UE [...]

Platformy XXI w.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

KE proponuje zaktualizowanie unijnych przepisów w sektorze audiowizualnym w celu stworzenia sprawiedliwszych warunków dla wszystkich podmiotów, promowania europejskich filmów, ochrony małoletnich i skuteczniejszego zwalczania mowy nienawiści. Wniosek obejmuje również platformy internetowe – ze względu na ich zróżnicowaną ofertę konieczne będzie [...]

Humanitarne zobowiązania

huamnitarny

Efektywne finansowanie i szybsza reakcja na kryzysy – to zobowiązanie UE podczas pierwszego w historii Światowego Szczytu Humanitarnego, który 23-24 maja odbywa się w Stambule. Spotkanie w Turcji, na którym reprezentowanych jest ponad 5 tys. podmiotów, jest dla społeczności międzynarodowej [...]

Prawa podstawowe w UE

Prawa Podstawowoe

Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2015 r., w którym przedstawiła, jakie projekty promujące prawa podstawowe przedłożyła w ubiegłym roku i w jaki sposób uwzględniła postanowienia Karty w swoich pracach ustawodawczych i politycznych.  "Musimy [...]

KE o handlu ludźmi

handel ludźmi

Komisja złożyła dziś pierwsze sprawozdanie dotyczące postępów w walce z handlem ludźmi. Przedstawiono w nim tendencje i wyzwania związane z handlem ludźmi, przeanalizowano poczynione postępy i podkreślono najpoważniejsze kwestie, którymi Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą zająć się w [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.