Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Ratujmiś

   Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów ogłasza konkurs na imię dla misia ratownika, który dumnie nosi koszulkę z numerem 112. W konkursie mogą brać uczniowie klas I-III szkół podstawowych z podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Propozycje konkursowe mogą zgłaszać nauczyciele z [...]

Wciąż mało kobiet naukowców – wynika z raportu KE

Sprawozdanie KE: kobiety wciąż niedostatecznie reprezentowane w sektorze naukowym UE Chociaż odsetek kobiet wśród naukowców w Europie rośnie, liczba kobiet na stanowiskach naukowo-badawczych wciąż pozostaje zbyt niska. Taki przekaz płynie z ostatniego wydania sprawozdania „She Figures" opublikowanego dziś przez Komisję [...]

UE ma stać się atrakcyjniejsza dla zagranicznych studentów i naukowców

UE potrzebuje utalentowanych studentów i naukowców spoza UE, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Przyjazd na określony czas do Europy jest okazją, z której korzysta rocznie ponad 200 000 studentów i naukowców z [...]

Komisja Europejska publikuje zieloną księgę w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej

budżet

Komisja Europejska przyjęła dziś zieloną księgę, która inicjuje trzymiesięczne konsultacje publiczne dotyczące wspierania długoterminowego finansowania oraz sposobów udoskonalenia i zróżnicowania systemu pośrednictwa finansowego na potrzeby inwestycji długoterminowych w Europie. Inwestycje długoterminowe to wydatki, które zwiększają potencjał produkcyjny gospodarki. Mogą one [...]

Europejski Tydzień Walki z Dyskryminacją Rasową – czyli jak wykorzeniać nietolerancję i uprzedzenia w Rzeszowie

21 marca 1960 roku w Shaperville, w Republice Południowej Afryki zamordowano 69 uczestników pokojowej demonstracji przeciwko wprowadzającej dyskryminację i segregację rasową polityce apartheidu. W 1996 r. w celu uczczenia ofiar Zgromadzenie Ogólne ONZ na 21 marca ustanowiło Międzynarodowy Dzień Walki [...]

Przewodnik po Innowacjach społecznych

przewodnik

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie „Przewodnik po innowacjach społecznych", który jest już dostępny do pobrania. We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na [...]

Prawa obywateli nabierają realnych kształtów -500 punktów informacyjnych dla obywateli w całej Europie

ED

Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, oraz Othmar Karas, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, zainicjowali 18 marca br nową edycję sieci punktów informacyjnych Europe Direct. Nowa sieć zapewni obywatelom większe możliwości uzyskania praktycznych informacji oraz porad w zakresie korzystania ze swoich praw w [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.