9 maja spotkajmy się na Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich

Zjazd5

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy Euroregionalnym Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wznawia inicjatywę spotkań w ramach Regionalnych Zjazdów Szkolnych Klubów Europejskich. Zjazd odbędzie się w Dniu Europy, 9 maja 2013 r., [...]

Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Ratujmiś

   Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów ogłasza konkurs na imię dla misia ratownika, który dumnie nosi koszulkę z numerem 112. W konkursie mogą brać uczniowie klas I-III szkół podstawowych z podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Propozycje konkursowe mogą zgłaszać nauczyciele z [...]

Wciąż mało kobiet naukowców – wynika z raportu KE

Sprawozdanie KE: kobiety wciąż niedostatecznie reprezentowane w sektorze naukowym UE Chociaż odsetek kobiet wśród naukowców w Europie rośnie, liczba kobiet na stanowiskach naukowo-badawczych wciąż pozostaje zbyt niska. Taki przekaz płynie z ostatniego wydania sprawozdania „She Figures" opublikowanego dziś przez Komisję [...]

UE ma stać się atrakcyjniejsza dla zagranicznych studentów i naukowców

UE potrzebuje utalentowanych studentów i naukowców spoza UE, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Przyjazd na określony czas do Europy jest okazją, z której korzysta rocznie ponad 200 000 studentów i naukowców z [...]

Komisja Europejska publikuje zieloną księgę w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej

budżet

Komisja Europejska przyjęła dziś zieloną księgę, która inicjuje trzymiesięczne konsultacje publiczne dotyczące wspierania długoterminowego finansowania oraz sposobów udoskonalenia i zróżnicowania systemu pośrednictwa finansowego na potrzeby inwestycji długoterminowych w Europie. Inwestycje długoterminowe to wydatki, które zwiększają potencjał produkcyjny gospodarki. Mogą one [...]

Europejski Tydzień Walki z Dyskryminacją Rasową – czyli jak wykorzeniać nietolerancję i uprzedzenia w Rzeszowie

21 marca 1960 roku w Shaperville, w Republice Południowej Afryki zamordowano 69 uczestników pokojowej demonstracji przeciwko wprowadzającej dyskryminację i segregację rasową polityce apartheidu. W 1996 r. w celu uczczenia ofiar Zgromadzenie Ogólne ONZ na 21 marca ustanowiło Międzynarodowy Dzień Walki [...]

Przewodnik po Innowacjach społecznych

przewodnik

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie „Przewodnik po innowacjach społecznych", który jest już dostępny do pobrania. We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.