Nowy inicjatywa Komisji Europejskiej przeciwko przestępczości zorganizowanej i handlu żywym towarem.

Unia Europejska postanowiła przekazać 1,5 m euro na walkę z przestępczością zorganizowaną oraz handlem żywym towarem w Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii oraz Turcji. Edycja pilotażowa programu ma skupić się na lepszym przekazywaniu danych pomiędzy organizacjami zajmującymi się walką z [...]

O prezydencji irlandzkiej słów kilka

Prezydencja Irlandii w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia i potrwa do 30 czerwca br. Jest to siódma prezydencja Republiki Irlandii. Spotkania na szczeblu ministerialnym są przygotowywane przez 150 oficjalnych komitetów organizacyjnych. Co zmieniło się od ostatniego irlandzkiego przewodniczenia [...]

„Woda jest dobrem publicznym” – Pierwszy milion podpisów zebrany!

Pierwszy-milion-zebrany

Udało się zebrać milion podpisów pod inicjatywą „Right2Water”, której organizatorzy uważają, że „woda jest dobrem publicznym, a nie towarem”. Podpisani wzywają Komisję Europejską do uznania prawa do wody oraz urządzeń sanitarnych za prawo człowieka. Może to być pierwsza inicjatywa europejska [...]

„Świat, jak lubisz” – nowy konkurs Komisji Europejskiej

Konkurs1

Znasz inicjatywę, która wpłynęła na emisję gazów cieplarnianych? Chcesz wnieść wkład w przeciwdziałanie zmian klimatu? Marzysz, aby twój projekt znalazł się na billboardach w całej Europie? Mamy konkurs dla ciebie. 11 lutego wystartował konkurs Komisji Europejskiej „Świat, jak lubisz”. Jest [...]

Z życia Parlamentu – „Zielony tydzień”

ecoweek

W poniedziałek w Parlamencie europejskim rozpoczął się „Zielony tydzień. Jest to okres, kiedy eurodeputowani spotykają się ze swoimi wyborcami oraz wyjeżdżają na misje odbywające się poza granicami Unii Europejskiej. W tym tygodniu delegację udadzą się do Jordanu, gdzie będą badać [...]

Eurożargon – EUROKRATA

zargon

Termin „eurokrata” to wynik gry słów. Jest połączeniem przedrostka euro- z końcówką słowa „biurokrata. Eurokratami nazywa się wszystkich pracujących w instytucjach unijnych: Parlamencie, Radzie, Komisji i innych. Słowo to zostało ukute w 1961 r. przez Richarda Mayne’a – dziennikarza i [...]

Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli

obywatele

W tym roku obywatelstwo Unii obchodzi 20. rocznicę istnienia. To właśnie, dlatego Komisja Europejska zaproponowała, aby rok 2013 był Europejskim Rokiem Obywateli. Obchody okrągłych urodzin skupiają się na prawach, które obywatelstwo daje. Przez cały 2013 rok Komisja będzie zachęcać do [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.