Nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych sprzyja poprawie zdrowia ludzi i ochronie środowiska

Nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, które będzie obowiązywać od 1 września, znacząco poprawi bezpieczeństwo i uprości procedurę wydawania zezwoleń na używanie i wprowadzanie do obrotu w Unii produktów biobójczych. Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych, takich jak pasożyty i [...]

Europejskie Dni Dziedzictwa okazją, by bezpłatnie odwiedzić zabytki zwykle niedostępne dla zwiedzających

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych we wrześniu przez Komisję Europejską i Radę Europy, miliony osób będą miały okazję bezpłatnie zwiedzić tysiące rzadko udostępnianych szerokiemu ogółowi zabytkowych obiektów w 50 różnych krajach, również w Polsce. Oficjalna inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa [...]

Wniosek uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2014

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2014. Jest to przedstawiany co roku wniosek dotyczący ilości ryb, które unijni rybacy będą mogli odłowić uzyskać z głównych łowisk handlowych na Morzu Bałtyckim w nadchodzącym roku. [...]

Ostatnia szansa na staże w Komisji Europejskiej!

Komisja Europejska

Do 30 sierpnia trwa rekrutacja na 5-miesięczne płatne staże w Komisji Europejskiej, jej organach wykonawczych oraz agencjach. Wszyscy, którzy chcą zaaplikować na staże rozpoczynające się w marcu 2014 r., muszą dokonać rejestracji na specjalnej stronie Komisji. Stażyści co miesiąc będą otrzymywać [...]

Komisja Europejska ogłasza odliczenia od kwot połowowych przyznanych na rok 2013

Komisja Europejska podała dzisiaj do wiadomości wysokość odliczeń od kwot połowowych na 2013 r. przydzielonych tym państwom członkowskim, które zadeklarowały przekroczenie przyznanych im kwot na rok 2012. Takie coroczne odliczenia pozwalają Komisji szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom w wyniku przełowień w roku poprzednim [...]

Wystartowała VII edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz Europejskiego Funduszu Społecznego

efs.nagrody

Prace w formie reportażu można nadsyłać do 31 grudnia br. - będą one oceniane w trzech kategoriach: Pióro, Mikrofon i Ekran. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, zostaną również zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli. Organizatorem konkursu jest Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy [...]

Umowa Partnerstwa – spotkanie informacyjne

Umowa partnerstwa

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym Umowa Partnerstwa – Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020. Celem spotkania jest zaprezentowanie projektu Umowy Partnerstwa oraz wskazanie ogólnych informacji na temat stanu zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową oraz już ustalonych [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.