Team Europe – Specjaliści od Europy

KE

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Zakres specjalności ekspertów jest bardzo szeroki – zajmują się m.in. systemem instytucjonalnym i prawem UE, kwestiami gospodarczymi i monetarnymi, polityką zagraniczną oraz bieżącymi zagadnieniami politycznymi związanymi z UE, [...]

Lipcowy newsletter naszego Punktu

ED-Rzeszow

W lipcowym numerze naszgo newslettera nie mogło zabraknąć informacji o dwóch konkursach: fotograficznym związanym ze zniesiem roamingu w Unii Europejskiej oraz instagrmowym o polepszaniu świata, organizowanym wspólnie z Lonely Planet. Dodatkowo, w środku znajdują się informacje dotyczące płatnych staży w [...]

Komisja Europejska podjęła dziś szereg działań, aby chronić praworządność w Polsce

EC

Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez [...]

Relokacja uchodźców: Kolejny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Czech i Węgier

cios

Komisja Europejska wysłała tzw. uzasadnione opinie do Polski, Czech i Węgier. To dlatego, że te kraje nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązkach związanych z relokacją uchodźców. Choć Komisja wielokrotnie wzywała te kraje do działania, a w zeszłym miesiącu [...]

Migracja: rekordowy miesiąc relokacji

Wyzwnia

Komisja przyjęła swoje 14. sprawozdanie z postępów prac w zakresie relokacji wewnątrz UE osób ubiegających się o azyl i przesiedlania uchodźców spoza UE. Dzięki zobowiązaniom i regularnym transferom prawie wszystkich państw członkowskich w czerwcu osiągnięto rekordowy poziom relokacji (ponad 2 tys. [...]

Mniej akryloamidu w żywności

food

Przedstawiciele państw członkowskich zagłosowali za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia poziomu akryloamidu w żywności. Po wdrożeniu nowego rozporządzenia przedsiębiorcy branży spożywczej będą musieli obowiązkowo stosować środki obniżające obecność tej rakotwórczej substancji proporcjonalnie do wielkości i charakteru ich zakładu. [...]

Timmermans ocenia sytuację w Polsce

170518_timmermans

Ostatnie działania podjęte przez polskie władze w odniesieniu do systemu sądownictwa oraz sędziów w znacznym stopniu zwiększają zagrożenie dla praworządności – mówił Frans Timmermans podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Kolegium Komisarzy. Pierwszy wiceprzewodniczący KE przedstawił przebieg dyskusji na temat sytuacji [...]

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.