Organizacje prowadzące

Organizacja Prowadząca

Euroregionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, jest organizacją pozarządową. która powstała 17 października 2006 roku w Rzeszowie. Inspiracją dla założenia Stowarzyszenia było powstanie Euroregionu Karpackiego, którego celem jest promocja współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej. ESISG swoją działalnością obejmuje Euroregion Karpacki, czyli przygraniczne tereny Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno–gospodarczego regionów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego i jego harmonijny rozwój gospodarczy, promowanie wspólnych działań z zakresu ochrony środowiska, rozwoju turystyki i agroturystyki, wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania administracją i podmiotami gospodarczymi. Stowarzyszenie jest częścią Euroregionalnego Systemu Współpracy Euroregionu Karpackiego.

ESISG to grupa pasjonatów, którzy od bardzo dawna angażują się w życie oraz rozwój kulturalny i społeczny regionu podkarpackiego. Naszą siłą jest młodość, a co za tym idzie przyjaźń, ambicje i pomysł na lepszy świat. Od początku swojej działalności Zarząd jak i Członkowie Euroregionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych prowadzą działania mające na celu realizację założeń projektu partnerstwa publiczno–prywatnego, w szczególności aktywizację polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej poprzez rozwijanie idei partnerstwa w obrębie krajów Euroregionu Karpackiego w oparciu o PPP.

 

Partner Merytoryczny

logo_wsizWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 81.

email

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.