Lipiec 2014

Zatrudnienie, sprawy społeczne, włączenie społeczne

Ruszyła nowa inicjatywa Unii Europejskiej „Gwarancja dla młodzieży” 

 

„Gwarancja dla młodzieży” (Youth Guarantee) ma przyczynić się do zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Inicjatywa ma również zagwarantować, iż wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia (bez względu na rejestrację w urzędzie pracy) uzyskają dobrą ofertę pracy w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi nie tylko o zatrudnienie, ale także przyuczenie do zawodu lub dalsze kształcenie.


System wymaga ścisłej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, służbami zatrudnienia oraz instytucjami edukacyjnymi oraz podmiotami świadczącymi usługi doradztwa zawodowego. Inspiracją dla Gwarancji był fiński system, dzięki któremu 83,5% młodych ludzi otrzymywało ofertę w ciągu trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie dla bezrobotnych.
 

Dokładne informacje nt. „Gwarancji dla młodzieży” można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/social

 Strefa Euro

Litwa gotowa na przyjęcie euro

 

Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła plany Litwy dotyczące wprowadzenia europejskiej waluty. Przystąpienie Litwy do strefy euro poparł także Parlament Europejski, który w tej sprawie pełnił rolę konsultacyjną. Litwa dostała również polityczne poparcie szefów rządów i państw członkowskich potwierdzone podczas szczytu UE pod koniec czerwca.
Komisja Europejska poinformowała o tym, że Litwa spełniła tzw. kryteria konwergencji na początku czerwca. KE zaproponowała wtedy, by Rada UE zdecydowała, że Litwa może przyjąć euro od 1 stycznia 2015 roku. O przyjęcie do strefy euro Litwa starała się od roku 2007.


Szczegóły dotyczące przyjęcia Litwy można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/economy_finance/euro/

 Erasmus +

Przewodnik po Erasmus + już gotowy


Od niedawna dostępny jest przewodnik po programie Erasmus Plus w języku polskim.  Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania głównym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Funkcjonujący od 1 stycznia br. program ma wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału ludzkiego i społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie.


POBIERZ przewodnik >>>

 Parlament Europejski 

Polski film wśród nominowanych do LUX  Prize Award 2014


Przewodnicząca komitetu ds. kultury w Parlamencie Europejskim Silvia Costa ujawniła trzy europejskie produkcje filmowe, które w tym roku będą ubiegać się o LUX Prize Award 2014. Wśród nominowanych jest polsko-duński film „Ida” w reż. P. Pawlikowskiego. Pozostałe dwa filmy to słoweński „Class Enemy” (reż. R. Biček) oraz francuski „Girlhood” (reż. C. Sciamma).


Wynik konkursu zostanie ogłoszony 17 grudnia br. podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Nagroda, która zostanie wręczona po raz jedenasty jest przyznawana filmom, które ukazują główne problemy społeczne i ekonomiczne oraz przyczyniają się do umacniania tożsamości europejskiej.


Szczegóły tegorocznego konkursu można znaleźć na stronie: www.luxprize.eu/news/three-films-compete-lux-prize-2014

 


 

Konkursy

„Konkurs fotograficzny ‘Europa w moim regionie 2014”


Do południa 25 sierpnia br. można zgłaszać swoje prace w konkursie „Europa w moim regionie 2014”. Na zdjęciu należy pokazać jak projekty, które powstają dzięki unijnym środkom, zmieniają życie okolicy. Mogą to być wszelkie projekty, od unowocześnień w komunikacji publicznej, przez propagowanie zielonej energii, aż po programy wspierające małe przedsiebiorstwa. 
Czekają atrakcyjne nagrody – voucher na sprzęt do nagrywania i wycieczka do Brukseli.

Szczegóły: 
Facebook: www.facebook.com/EuropeanCommission 
Twitter: #EUmyRegion

 


 

Pamiętaj! 

 

Giełda nazwisk:

  • Luksemburczyk Jean-Claude Juncker został wybrany przez Parlament Europejski na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej.

 

email

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.