Ocena efektywności wykorzystywania pomocy finansowej UE jako instrumentu polityki spójności – zaproszenie

Podkarpackie Przestrzen Otwarta

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO Województwa Podakrpackiego na l. 2007-2013 wraz z prof. nadzw. dr hab. inż Tadeuszem Pomiankiem – Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mają zadzczyt zaprosić na prezentację Raportu pt. "Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia", autorstwa Jana Misiąga, Wojciecha Misiąga i Marcina Tomalaka.

Prezentacji raportu dokona prof. nadzw. dr hab. Wojciech Misiąg, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – Partnera Merytorycznego ED-Rzeszów, były wiceminister finansów.

Seminarium odbędzie się 25 września br. (tj. środa), o godz. 10:00, w Auli KM8 w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Kielanrowa 386 A.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Efektywne wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej jest wielką szansą dla rozwoju gospodarczego Polski i poprawy warunków życia mieszkańców. Celem organizacji seminarium jest prezentacja wyników badań, dotyczących oceny efektywności wykorzystania środków, jakie począwszy od momentu przystąpienia Polski w 2004 roku kierowane są do naszego kraju z budżetu Unii Europejskiej. W czasie spotkania podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytania: Czy realizowana w Polsce strategia wykorzystania środków unijnych, nakierowana była na realizację innych celów niż te, które były formalnie deklarowane? Na jakim poziomie kształtuje się zróżnicowanie kwot wykorzystywanych w poszczególnych województwach – zarówno w odniesieniu do bezwzględnych ich wartości, jak i w odniesieniu do kwot przeliczonych na jednego mieszkańca. I w końcu: Jakie są zależności zachodzące pomiędzy zmianami wybranych wskaźników określających stan gospodarki i poziom życia w poszczególnych województwach, a rozmiarami środków unijnych kierowanych do tych województw?
Seminarium będzie zatem okazją do stworzenia forum myśli i doświadczeń związanych z zarządzaniem środkami pomocy finansowej Unii Europejskiej, w szczególności w perspektywie finansowej 2014-2020 i w okresie po roku 2020.

 

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.