KE zainwestuje 66 milionów euro na drogę ekspresową w Polsce

??????????????????????

Komisja Europejska zatwierdziła duży projekt o wartości 149,6 mln euro (z czego 66,1 mln euro dotacji z Funduszu Spójności) na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów w południowo-wschodniej Polsce.

Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała: „Ze względu na to, że jest to istotny element transeuropejskiej sieci transportowej, projekt ten będzie miał odczuwalny i pozytywny wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność gospodarczą tego regionu.”

Droga ekspresowa S19 na odcinku Lublin – Rzeszów jest częścią sieci bazowej TEN-T; budowa tej drogi przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego wokół Lublina, stolicy województwa lubelskiego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i czasu dojazdu do pracy. W szczególności projekt ten ma na celu poprawę warunków na istniejącej drodze krajowej nr 19, która jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym wiodącym z północy na południe po zachodniej stronie Lublina.

Projekt obejmuje budowę odcinka o długości 10 km między węzłami transportowymi Lublin Sławinek oraz Lublin Węglin na drodze ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów. Ta dwujezdniowa droga – przebiegająca przez takie miasta jak Białystok, Lublin i Rzeszów – łączy Polskę z Białorusią na północy i ze Słowacją na południu.

Informacje ogólne

Ten duży projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa 3 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Decyzja o współfinansowaniu tego projektu została podjęta w ramach okresu programowania na lata 2014-2020. Polsce przyznano około 77,6 mld EUR na finansowanie polityki spójności w latach 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

„Duże projekty” finansowane przez UE

Unijna polityka spójności w latach 2014-2020 w Polsce

Unijna polityka spójności w latach 2014–2020

Twitter:@EU_Regional, @CorinaCretuEU, #europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne , #polityka spójności

 

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.