Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – odsłona europejskiej kampanii informacyjnej w Rzeszowie

ONLINE-BANNER-HWC-2016-17-PL-OUTLINES

 

 

 

 

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zapraszają do udziału w konferencji pn. „Zrównoważone życie zawodowe  i zróżnicowanie pracowników jako wyzwanie dla firm i organizacji”, która odbędzie się 17 maja 2017 r. w Rzeszowie,  w sali konferencyjnej Grand Hotelu, ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a.

Populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie zawodowe oraz coraz większa liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami. Jednocześnie można zaobserwować ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników; częściej pojawiają się także problemy związane z wydajnością i poziomem absencji.

W kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego, łączącego w sobie elementy zarządzania zasobami ludzkimi, profilaktyki zdrowotnej, a także zapobiegania niezdolności do pracy i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy.  Tej tematyce będzie poświęcona konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe i zróżnicowanie pracowników jako wyzwanie dla firm i organizacji".

Konferencja organizowana jest w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2016 – 2017  „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Kampania prowadzona jest przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao, koordynowana na szczeblu krajowym za pośrednictwem sieci krajowych punktów centralnych, w tym CIOP-BIP w Warszawie, a wspierana przez europejskich partnerów społecznych, w tym m.in. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.

Celem kampanii organizowanej w latach 2016–2017 pod hasłem „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest wspieranie pracodawców w  rozwiązywaniu kwestii związanym ze starzeniem się siły roboczej, a  także podnoszenie wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania wiekiem w pracy. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc.

Program można znaleźć >>>tutaj.

email

Comments are closed.

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design.